Willy Martin Martinussen, norsk sosiolog. Magistergrad ved Universitetet i Oslo 1965; arbeidet ved Institutt for samfunnsforskning, Oslo, 1963–77, fra 1972 som forskningsleder. Professor i sosiologi ved Universitetet i Trondheim (Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet) siden 1977. Redaktør av Tidsskrift for Samfunnsforskning 1972–76 og Sosiologisk tidsskrift 1993–96. Martinussens forskning og forfatterskap har særlig vært knyttet til sosial ulikhet og samfunnsvitenskapelig metodologi, og han har også vært knyttet til det norske valgforskningsprogrammet. Han har bl.a. utgitt Velgere og politiske frontlinjer (1972, sm.m. Henry Valen), Fjerndemokratiet (1973), Solidaritetens grenser (1988) og Sosiologiske forklaringer (1997).