Westmeath, grevskap i Irland, Leinster, midt i landet; 1838 km2 med 72 000 innb. (2004). Administrasjonssenter: Mullingar. For det meste flatt land, med en rekke innsjøer i sentrale deler. Dyrking av hvete, havre og poteter; kvegavl.