Stutteri, større anlegg for avl og oppdrett av hester.