Wacław Potocki, polsk dikter. Hans kolossale produksjon på ca. 300 000 vers, hvorav ingenting ble trykt mens han levde, består for det meste av versifiseringer av andres verker, religiøse så vel som verdslige. Som hans viktigste arbeid regnes Chocim-krigen (1670), et patriotisk epos om polakkenes seier over tyrkerne i 1621. Ellers skrev han tallrike epigrammer og småvers, som er samlet i En have av bagateller og Moralia.