Vinjeveien, fjellvei i Stor-Elvdal kommune, Hedmark, mot nordvest fra Nordstumoen over Helakseter til Storfjellseter i Ringebu kommune, Oppland. A. O. Vinje gikk denne ruten på sin ferd 1860 og har skildret den i Ferdaminni.