Fantastisk, underlig, selsomt; virkelighetsfjernt; uvanlig, utrolig, fabelaktig.