Vasilij Vasiljevitsj Verestsjagin, russisk maler; studerte i St. Petersburg, Paris (en kort tid som elev av Léon Gérôme), samt 1871–73 i München. Deltok som offiser i Russlands kriger i 1860- og 1870-årene, og hans kunst behandler i stor utstrekning krigsmotiver, men med tydelig pasifistisk tendens. På sine mange reiser, bl.a. til Palestina og India, fikk han motiver til religiøse bilder, landskaper, arkitektur og folkelivsbilder. I 1890-årene malte han en rekke bilder som behandler Napoleons felttog i Russland, en serie han stilte ut i bl.a. Oslo for å godtgjøre sin rett til å få Nobels fredspris. Utgav også krigskorrespondanser, reisebrev og erindringer.