Apoteose, fremstilling av en persons forherligelse. De romerske keisere og deres gemalinner ble ofte fremstilt svevende på ørner, påfugler eller andre symboler. I senere tider lar kunstnerne gjerne en genius krone den fyrstelige person, eller opphøyelsen fremstilles direkte som en løfting fra Jorden, det materielle.