Vasco Pratolini, italiensk forfatter. Hans første noveller og romaner som f.eks. Via de' Magazzini (1942) legger handlingen til folkelige miljøer i mellomkrigstidens Firenze, som beskrives med en lyrisk og til dels nostalgisk realisme. Cronaca familiare (1947) er en selvbiografisk roman om barndom og oppvekst, mens Cronache di poveri amanti (1947) uttrykker et klart politisk og sosialt engasjement. Romantrilogien Metello (1955), Lo scialo (1960) og Allegoria e derisione (1966) har hatt betydning som en overgang fra neorealismen til en bredere realistisk litteratur i Italia.