Valdemar Vedel, dansk litteraturhistoriker, dr.phil. 1890 (Guldalderen i dansk digtning), 1901–07 redaktør av tidsskriftet Tilskueren, professor i alminnelig litteraturhistorie ved Københavns Universitet 1911. Foruten verdifulle studier i nordisk litteratur fremstilte han viktige sider av Europas kulturhistorie på litterærpsykologisk grunn: Middelalderlige kulturidealer (4 bd., 1901–11), Renæssancens frembrud (1922), Højrenæssancen (1923) og Fransk klassik (3 bd., 1927–32). En allmenn psykologisk estetikk, Liv og kunst, 2 bd., utkom 1949.