Unitor, norsk skipsutstyrsbedrift som leverer produkter og tjenester til den internasjonale handelsflåten, bl.a. reparasjoner, vedlikehold, sikkerhets- og redningsutstyr og kjemikalier. Unitor ble grunnlagt i 1936 som Nag A/S (Naval Arc and Gaswelding), fikk navnet Unitor Ships Service i 1943. Ble i 1968 sammensluttet med Norgas, det senere Actinor, som i 1986 gikk inn i industrikonsernet Hafslund. Hafslund solgte i 1988 sin eierpost, og Unitor ble børsnotert som et selvstendig selskap, etter hvert med en overvekt av utenlandske eiere. En betydelig ekspansjon i 1990-årene førte til store tap, men 1996/97 ble selskapet omstrukturert og satset igjen på kjernevirksomheten. Samtidig kom investeringsselskapet Umoe (eid av Jens Ulltveit-Moe) inn på eiersiden og ble etter hvert majoritetseier. Umoe solgte i 2005 sin aksjepost til rederiet Wilh. Wilhelmsen, som fusjonerte Unitor og sin skipsagenturkjede Barwil til Barwil Unitor Ships Service, en av verdens største virksomheter på området.