Tyresö slott, ved Kalvfjärden, en vik av Østersjøen, ca. 25 km sørøst for Stockholm, er et trefløyet anlegg med seks tårn, oppført 1630–33 under ledelse av den tyskfødte murmester Hans Ferster for Gabriel Gustafsson Oxenstierna. Ombygd og påbygd på 1700- og 1800-tallet; på begynnelsen av 1900-tallet gjennomgikk slottet en større restaurering med sikte på å føre anlegget tilbake til dets opprinnelige barokkpreg. Slottet eies i dag av Nordiska Museet i Stockholm og er åpent for publikum.