Treasury var tidligere betegnelse på det britiske skattkammer, nå navnet på det britiske finansdepartement. Treasury har ansvaret for den finansielle administrasjon i England, Skottland og Wales, mens Nord-Irland har eget finansdepartement. Treasurys sjef (finansministeren) har tittelen Chancellor of the Exchequer. Formelt kontrolleres Treasury av en kommisjon (Lord Commissioners) hvor statsministeren vanligvis er formann og innehar sinekyrestillingen som First Lord of the Treasury. Også i USA er Treasury betegnelse på finansdepartementet.