Tosterup slott, ca. 12 km nordøst for Ystad, er et trefløyet anlegg med et femetasjes hjørnetårn, omgitt av vollgraver; tårnet er slottets eldste del, trolig fra midten av 1400-tallet, mens de øvrige deler er oppført i flere etapper fra 1500-til 1700-tallet.