Vollgrav, grav omkring eldre befestning eller borg, i alminnelighet vannfylt. Ofte førte en vindebro over vollgraven.