Torbjørnskjær fyr, kystfyr i Hvaler kommune, Østfold, sørvest for øygruppen Hvaler lengst sør i Oslofjorden, opprettet 1872. Lysets høyde over havet 25,7 m, lysstyrke, fast 58 300 cd, blink 108 000 cd, lysvidde 15 nautiske mil. Tåkesignal, klokke 1872, horn 1895, tyfon 1956–90. Avbemannet 1990 og fredet 1997; restaurering og åpning for turisme er planlagt.