Theobroma, planteslekt i familien kattostfamilien. Ca. 30 arter trær i tropiske deler av Amerika. Til slekten hører kakaotreet.