Det første utkom mars 1711–des. 1712 med én artikkel daglig, utgitt av Joseph Addison og Richard Steele. Det var upolitisk og udogmatisk, skjønt med helning til whiggenes synspunkter. Bladet arbeidet målbevisst for fordragelighet, og uten at det gikk ut over den litterære kvalitet, satte det en høy moralsk standard etter restaurasjonstidens utglidning. Rammen om bladet var en oppdiktet klubb av kulturinteresserte herrer, og enkelte av essayene handlet direkte om dem. The Spectator ble Englands mest populære blad, og de to årgangene ble stadig gjenopptrykt. Det fikk etterfølgere over hele Europa, i Skandinavia helt opp til et hundreår etter.