Utenlandske tidsskrifter

Tidsskrift er en periodisk publikasjon som kommer ut med bestemte mellomrom (ukentlig, månedlig eller hvert kvartal), som regel i form av et hefte, og hvis innhold gjerne er begrenset til et enkelt fag eller interesseområde (fagtidsskrift). . Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Utenlandske tidsskrifter

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt