Utenlandske tidsskrifter

Tidsskrift er en periodisk publikasjon som kommer ut med bestemte mellomrom (ukentlig, månedlig eller hvert kvartal), som regel i form av et hefte, og hvis innhold gjerne er begrenset til et enkelt fag eller interesseområde (fagtidsskrift).. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Utenlandske tidsskrifter

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 54 artikler:

V

  1. Vogue