Utenlandske tidsskrifter

Tidsskrift er en periodisk publikasjon som kommer ut med bestemte mellomrom (ukentlig, månedlig eller hvert kvartal), som regel i form av et hefte, og hvis innhold gjerne er begrenset til et enkelt fag eller interesseområde (fagtidsskrift).. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Utenlandske tidsskrifter

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt