Provins i Spania, Cataluña, ved Middelhavet; 6303 km2 med 788 900 innb. (2008). Hovedstad: Tarragona. Sletteland langs kysten, fjell- og bakkelandskap innenfor. Dyrking av hvete, hasselnøtter, mandler, oliven, frukt og grønnsaker; risdyrking i Ebro-deltaet. Også vindyrking (DO-beskyttet vindistrikt) med produksjon av både røde og hvite viner, roséviner og noe sterkvin. Moderne petroleumsraffineri. Stor turisttrafikk langs kysten, bl.a. til badestedet Salou.