Lysaker i Bærum, norsk bedrift som produserer systemer for videokonferanser, grunnlagt i 1979 for å videreføre deler av virksomheten til den konkursrammede Tandbergs Radiofabrikk. Tandberg har amerikansk hovedkontor i New York og er ellers representert over store deler av verden. Omsetning ca. 3,5 mrd. kr (2005). Norske aksjonærer eide i underkant av en tredel av aksjene før det amerikanske IT-konsernet Cisco sikret seg mer enn 90 prosent av Tandberg for 19 milliarder kroner i desember 2009. Amerikanske og europeiske konkurranse- og tilsynsmyndigheter må imidlertid godkjenne oppkjøpet. Det nyfusjonerte selskapet kan bli nærmest enerådende innen videokonferanseutstyr.