Svein Olav Hoff, norsk kunsthistoriker. Direktør ved Lillehammer Kunstmuseum fra 1994. Han har bl.a. utgitt Henrik Sørensen. Fragmenter av et kunstnerliv (1992), Kunst og Kommentar (red.) (1992), Tore Hansen (1995), Jim Bengtson – Empty Landscape (1996), Leonard Rickhard – En samtale om form og innhold (1996), Svein Bolling. Reflekser og refleksjoner. Malerier. (1997).