Riksgalleriet, tidligere landsdekkende kunstformidlingsinstitusjon. 1953–87 sendte Riksgalleriet ut 142 vandreutstillinger av norsk og nordisk kunst, til alle landets fylker. De utstilte arbeider var dels Riksgalleriets egne, innkjøpt av tre komiteer (for maleri, skulptur og svart og hvitt), dels utlån fra museer og privatfolk. Fra 1988 inngikk Riksgalleriet som del av Museet for samtidskunst, og fra 1992 fikk virksomheten betegnelsen Riksutstillinger.