Steinshamn, tettsted og administrasjonssenter i Sandøy kommune, Møre og Romsdal, ligger lengst nord på Harøya utenfor Romsdalsfjorden. Brønnbåtrederi (Rostein AS), maskinindustri (I.P. Huse AS). Turisttrafikk. Vei til Finnøya via molo og bro med videre fergeforbindelse til øya Gossen og herfra til fastlandet.