Skaktavl, gammel norsk adelsslekt. Navnet skriver seg fra slektens våpen, som viser en skråbjelke rutet som et sjakkbrett (gammeldansk skaktavl). var i bruk allerede 1388, men noen slektssammenheng lar seg ikke påvise før fra 1547. Den første evangeliske prest på Toten, Torbern (el. Torbjørn) Olssøn Skaktavl (død 1577), arvet gjennom sitt ekteskap med Rønnaug Mogensdatter Handingmand gården Nordvi i Stange. Deres sønner var Torbern Torbernssøn Skaktavl (død før 1594) til Nordvi og Christen Torbernssøn Skaktavl (død 1602) til Ulven i Ringsaker. Torbern Torbernssøn d.y. ble gift med Inger Jørgensdatter Valravn, og deres sønn Torbern Torbernssøn Skaktavl (ca. 1590–1635), lagmann på Opplandene, fikk stadfestelse på sitt adelskap 1622 og igjen 1632. Han overtok Nordvigodset og kom også i besittelse av Ulven og Skapal i Ringsaker. Slekten døde ut før 1718.