Nordvi, storgård i Stange kommune, Hedmark, ca. 2 km øst for Ottestad kirke. Eiendommen omfatter 989 daa fulldyrket mark og 640 daa skog (2009). Gården var på 1500- og 1600-tallet adelig setegård for slektene Handingmand og Skaktavl; på 1800-tallet var den bl.a. i familien Saxlunds eie, og fra 1902 tilhørte den A/S Nordvi. Hovedbygningen, en toetasjes panelt tømmerbygning i empirestil, er oppført omkring 1812. Festsalen er rikt utstyrt med takmalerier.