Shota Rustveli, georgisk dikter. Levde samtidig med dronning Tamar, og han tilegnet henne sitt store epos Mannen i tigerskinnet. Her forherliges ridderskapets idealer, fostbrødrelaget og den trofaste kjærlighet til den uforlignelige jomfru; gjennom hele diktet går det en sterk nyplatonsk undertone. Engelsk oversettelse ved M. Wardrop (1912).