Samo, slavisk fyrste, opprinnelig frankisk kjøpmann; ledet slavernes motstand mot avarene og germanerne etter 625 og opprettet en omfattende statsdannelse i Böhmen og sørover gjennom Østerrike til Slovenia.