Salmijärvi, finsk navn på den bebyggelse som vokste opp omkring nikkelforekomstene i det tidligere finske Petsamo-distriktet ved innsjøen Salmijärvi (norsk Svanevatn) i Pasvikelva. Se Petsjenga.