Robert Jungk, tysk journalist, forfatter og fremtidsforsker. Fra 1950 amerikansk statsborger; bodde i Østerrike fra 1957. I sine bøker Die Zukunft hat schon begonnen (1952, norsk overs. 1953), Heller als tausend Sonnen (1956, norsk overs. 1957), Strahlen aus der Asche (1958, norsk overs. 1960) og Die grosse Maschine (1966) behandler han den moderne tekniske utviklingen og dens destruktive muligheter. Der Jahrtausend-Mensch kom i 1973; i 1977 Der Atom-Staat (norsk overs. 1978), en avslørende rapport om atomindustrien og en dokumentasjon av tendenser som tegner et skremmende fremtidsbilde. Jungk var sterkt engasjert i kampen mot atomvåpen og i den tyske fredsbevegelsen. Selvbiografien Trotzdem utkom 1993.