Roa, tettbebyggelse og administrasjonssenter i Lunner kommune, Oppland. Roa er et kommunikasjonsknutepunkt på Hadeland, hvor E 16 (øst-vest) krysser Rv. 4 (nord-sør). Roa har stasjon på Gjøvikbanen, og var inntil 1985, da Bergensbanen til Hønefoss og Bergen her tok av fra Gjøvikbanen, et viktig jernbaneknutepunkt. Pendling til Oslo-området er utbredt.