Reichwein, utdødd dansk-norsk adelsslekt av tysk opprinnelse. Slekten kom til Norge 1628 med generalmajor og stiftsbefalingsmann i Bergen Georg (el. Jørgen) Reichwein (1593–1667), som var født i Marburg i Hessen, hvor hans far angivelig var skredder. Reichwein deltok i Hannibalfeiden 1644–45 og gjenerobret Trondheim fra svenskene 1658; adlet 1655. Han var far til oberst Georg Reichwein (død 1715) og kaptein Frederik Christian Reichwein (ca. 1660–1730). Førstnevnte var far til stiftamtmann i Akershus, generalmajor Lorentz (el. Lars) Reichwein (ca. 1680–1735). F. C. Reichwein var far til generalmajor Nicolai Frederik Reichwein (1692–1761). Slekten døde ut med hans brorsønns sønn, postmester i Ærøskøbing, krigsråd Frederik Theodor Reichwein (1795–1864).