Poul Martin Møller, dansk forfatter; 1826–31 professor i filosofi i Oslo, fra 1831 til sin død i København. Hans ungdomsdikt er som hans senere lyriske produksjon fremragende ved sitt dype følelsesinnhold og sin originale form. Novellen En dansk students eventyr, tidligere påbegynt som historisk roman, ble senere omsatt til poetisk-realistisk samtidsskildring, men ikke fullført. Hans filosofi foreligger særlig i aforismer, hvor han som en av Kierkegaards viktigste danske forgjengere kjempet for personlighetens sannhet imot all affektasjon og konvensjon. Efterladte skrifter (6 bd., 3. utg. 1855–56) med biografi av F. C. Olsen. Udvalgte skrifter ved Vilh. Andersen (2 bd., 1895 og senere utg.).