Philips van Marnix, flamsk dikter og statsmann. Han studerte først teologi i Leuven, men ble etter et personlig møte med Calvin en ivrig forkjemper for kalvinismen. Som hans hovedverk regnes Biënkorf der Heilighe Roomsche Kercke (1569), tilsynelatende et forsvarsskrift for katolisismen, men i virkeligheten en harselerende satire. Politisk støttet Marnix prins Vilhelm den tause i oppstanden mot de spanske makthaverne, og det antas at den kjente nederlandske nasjonalsang Wilhelmus er en av hans mange patriotiske kampsanger (geuzenliederen). Marnix skrev også på fransk.