Petersevangeliet, apokryft skrift fra ca. 150, omtalt hos Origenes og Evsebios. Teksten foreligger bare fragmentarisk, slik at vi kjenner en del av beretningen om Jesu lidelse og oppstandelse. Den har klart legendariske trekk og var lenge frakjent enhver historisk verdi. Nylig har noen forskere lansert den kontroversielle idé at det i skriften finnes tradisjon fra en uavhengig kilde som i alder er samtidig med de nytestamentlige evangelier.