Pegasos, i greske sagn en hest med vinger, avkom av Poseidon og Medusa; Pegasos sprang frem av Medusas blod da Persevs hadde hugd hodet av henne. Pegasos bar lyn og torden for Zevs; kanskje var den personliggjøringen av tordenskyen. Flere kilder skyldtes etter sagnene Pegasos' hovslag, bl.a. Hippokrene (Hestekilden) på Helikon og Peirene ved Korint. Pegasos hjalp Bellerofon til å seire over Khimaira o.fl. Den senere forestillingen om Pegasos som dikternes gud er ukjent i oldtiden; den er utgått dels fra Bellerofon-sagnene, dels fra tilknytningen til Hippokrene, musenes kilde.