Hippokrene, kilde ved toppen av fjellet Helikon i Hellas, berømt i oldtiden, viet til musene. Det het at den ble til ved et hovslag fra Pegasos og at vannet hadde dikterisk inspirerende kraft. Kilden finnes fremdeles.