Pater D. Damien, belgisk misjonær, ble kalt «de spedalskes apostel». Damien tilhørte Jesu og Marias hellige hjertes kongregasjon (Picpus-patrene), og drog 1864 til Hawaii, der han 1873 frivillig overtok prestetjenesten for de spedalske som var internert på øya Molokai. Her virket han som sjelesørger og lege, men ble etter tolv års arbeid selv angrepet av sykdommen og døde fire år senere.