Pasyrykfunnene, fra Altaj, Russland, hører til de mest bemerkelsesverdige som er kjent fra den skytiske kulturform. I 1929 og 1947–49 ble det undersøkt en rekke graver som delvis hadde vært dekket av is, slik at innholdet var usedvanlig godt bevart. Foruten de gravlagte, som til dels var mumiebehandlet, ble det funnet mengder av klær og andre tekstiler (bl.a. vakre tepper), rideutstyr, rikt utskårne tresaker, ornerte lærgjenstander, musikkinstrumenter, kjøkkenutstyr osv. Gravene skriver seg fra 400–200-tallet f.Kr. Funnene er utstilt i Eremitasjen i St. Petersburg.