Otto Bauer, østerriksk sosialdemokratisk politiker, den fremste representant for austromarxismen. Utenriksminister i Tysk-Østerrike etter Victor Adlers død nov. 1918. Da hans arbeid for Tysk-Østerrikes tilslutning til den rikstyske republikk strandet 1919, gikk Bauer ut av regjeringen og ble sitt partis parlamentariske fører. Helt til arbeiderbevegelsens nederlag i februarkampene mot Dollfuss' diktaturregjering i 1934 stod han som sitt partis ubestridte fører, og øvde også stor innflytelse innen Den sosialistiske arbeiderinternasjonale. Emigrerte 1934 til Tsjekkoslovakia, og reiste kort før sin død til Paris. Han utgav bl.a. Die österreichische Revolution, (1923), Sozialdemokratische Agrarpolitik (1926), Zwischen zwei Weltkriegen (1935).