Norsk Ordinært Skipsregister, omfatter alle registreringspliktige skip (fartøy på 15 m eller mer) med norsk flagg som ikke er registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister. Dette omfatter lasteskip, ferger, fiskefartøy og større lystfartøy, tilsammen ca. 12 500 skip (2005). Skipene trafikkerer som regel mellom norske havner eller fra oljeinstallasjoner i Nordsjøen til norsk havn. Registeret blir fra 1992 ført av Skipsregistrene, som fra 1997 er underlagt Nærings- og Handelsdepartementet.