Avishode Nordkapp
Avishode Nordkapp
Norsk presses historie.
Forside av Nordkapp
Forside av første nummer av Nordkapp 9. januar 1884.
Forside av Nordkapp
Nasjonalbilioteket .

Nordkapp var en avis som ble utgitt fra 1884 til 1954.

Historie

Peder Johansen var redaktør i Nordkapp.

Da Nordkapp startet opp, ble den redigert av en komité uten at noen ble nevnt med navn, men etter et par år overtok lærer Peder Johansen som redaktør. Johansen var kommet til Hammerfest som lærer i 1876 og deltok aktivt i samfunnslivet og politikken i byen. Han var blant annet ordfører i 1893 og 1902. Johansen var redaktør av Nordkapp i over 30 år.

Peder Johansen var redaktør i Nordkapp.
Norsk presses historie.

Bakgrunn

På 1880-tallet var frontene skarpe mellom de liberale og konservative kreftene på Stortinget og i politikken for øvrig. Dette førte i sin tur til dannelsen av partiene Venstre og Høyre, og starten av bladet Nordkapp (Nordkap fram til 1926) var et direkte resultat av disse motsetningene.

Talerør for Venstre-kreftene

Finmarksposten, som utkom i Hammerfest fra 1866, hadde utviklet seg til et organ for de konservative kreftene, og Nordkapp erklærte på lederplass i det første nummeret at det ville være et talerør for Venstre-kreftene, selv om «Bladet vil [...] staa aabent for hvilken som helst Meningsudtalelse og Meningsfælder og ikke Meningsfælder vil have de samme Rettigheder».

Starten bød på problemer, ettersom Finmarksposten og Nordkapp ble trykt i samme trykkeri. Etter et par år gikk derfor Nordkapp til anskaffelse av sitt eget trykkeri (fra 1887). Fram til 1907 kom avisen ut hver onsdag, og deretter to ganger i uken.

Utstyret ødelagt under krigen

I mellomkrigstiden hadde avisen økonomiske problemer, men klarte seg fram til den ble stanset av okkupasjonsmakten 19. mars 1942. Høsten 1944 og våren 1945 ble mesteparten av Finnmark tvangsevakuert, og bladets utstyr og arkiver ble ødelagt da tyskerne brente ned Hammerfest.

Etter andre verdenskrig

Etter andre verdenskrig gikk det noen år før avisen kom i gang igjen, men fra mars 1949 kunne den igjen markere Venstres syn i lokalmiljøet. I lederen i det første nummeret etter krigen sa redaktør Øyvind Drotninghaug blant annet:

«7 års stans for «Nordkapp» er slutt. Bedriften er gjenreist, og bladet står igjen på post for den liberale sak [...] Også i våre dagers politiske liv står vårt folk foran viktige avgjørelser. Det er en tid med skjerpede motsetnin- ger både innenrikspolitisk og utenrikspolitisk. I dagens politiske debatt hevdes liberalistiske ideer mot sosialistiske – og i denne debatt vil «Nord- kapp» som tidligere alltid finnes blant forkjemperne for den liberale sak.»

Avisen fikk imidlertid ikke noe langt liv etter krigen. I konkurransen med de to andre avisene i byen måtte Nordkapp til slutt gi tapt, og i mars 1954 utkom den med sitt siste nummer. Etter Peder Johansen hadde Nordkapp 13 redaktører. Den siste var Øyvind Drotninghaug, som også virket som lærer.

Fakta

  • Første nr. 9.1.1884, første red. en komité.
  • Endret navn til Nordkapp fra nr. 60, 1926.
  • Foreløpig siste nr. 19.3.1942.
  • Første nr. etter krigen 9.3.1949.
  • Siste nr. 4.3.1954.

Opplag

  • 2.000 (1932)

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg