Nils Josteinssøn, norsk bonde på Eid i Hitra kommune, Sør-Trøndelag. Josteinssøn var etter sin tid en mønsterbonde. Han senket tjern, grøftet og tørrla myr, plantet skog og var den første bonde i Trøndelag som dyrket poteter. Fikk 1771 det kongelige danske landhusholdningsselskaps gullmedalje og sølvpokal (nå på Norsk Folkemuseum). I 1778 fikk han en pengepremie på 20 riksdaler og en sølvmedalje til samme verdi. Om ham skrev Henrik Wergeland diktet Nils Justesen var vel en bonde grov.