Nils Hasselskog, svensk forfatter og lærer. Medarbeider i Grönköpings Veckoblad fra 1925. I vers og på prosa utviklet han den parodierende stilen som er avisens kjennemerke. Hasselskog utgav årskrønikene Grönköping i helg och söcken (6 bd., 1927–33), radiokåseriene Hallå, hallå! Grönköping – Motala (1930) og diktsamlingen Guldregn (1935, under pseudonymet A:lfr-d V:stl-nd). N. H.s Grönköping (1946) og Idyll och panik i H.s Grönköping (1960) er utvalg av utgivelsene.