Grönköping, fingert svensk bynavn, brukt av A. Engström i 1890-årene som navn på den typisk svenske småby. Senere er navnet kjent gjennom vittighetsbladet Grönköpings veckoblad, som ble utgitt som selvstendig avis i Stockholm fra 1916 etter mønster av den norske Trangviksposten.