Natan, profet på Davids tid. Han forbød David å bygge tempelet og refset ham for hans forhold til Batseba. Oppdrog Salomo og sikret ham tronen (2 Sam 7; 12; 1 Kong 1).