Narodna Odbrana, (serbokroatisk, nasjonalt forsvar), serbisk patriotorganisasjon, stiftet 1908 med det formål å frigjøre Bosnia-Hercegovina fra Østerrike og samle alle sørslaver i et Stor-Serbia. Organisasjonen, som ble ledet av serbiske offiserer, drev offisielt idretts- og kulturarbeid. De dannet samtidig partisan- og spiongrupper som samarbeidet med terroristligaen Den sorte hånd, som stod bak mordet på den østerrikske tronfølger Frans Ferdinand i Sarajevo 28. juni 1914.