Moholmen fyr, fyr i Vågan kommune, Nordland, på Vestfjordens vestside, opprettet 1914, lysstyrke 54 900 cd, lysvidde 14,5 nautiske mil, brennetid 7. aug.–29. april. Fyret er automatisert og uten fast bemanning fra 1974. Turistmål.