Milán Füst, ungarsk dikter, estetiker og litteraturhistoriker. Med sine dikt skrevet i frie rytmer var han en foregangsmann for den modernistiske retning i nyere ungarsk lyrikk og øvde stor innflytelse på flere diktergenerasjoner. Han skrev også romaner, dramaer og essays. Fortellingen om min kone kom på norsk i 1994.