Metternich-Winneburg, mediatisert tysk fyrstehus som stammer fra Heinrich von Metternich (nevnt 1320). En av hans etterkommere, Lothar von Metternich (1551–1623), var fra 1616 kurfyrste og erkebiskop av Trier og forlenet slekten med Winneburg og Breilstein. Slekten ble riksbaroner 1635 og riksgrever 1679. Franz Georg Carl, riksgreve av Metternich (1746–1818), mistet sine besittelser vest for Rhinen 1795. Hans sønn, østerriksk statskansler Clemens Wenzel von Metternich-Winneburg (1773–1859), fikk som kompensasjon abbediet Ochsenhausen i Württemberg. Abbediet ble gjort til et riksfyrstedømme 1803. Fyrstedømmet ble innlemmet i Württemberg 1825. Fyrst Clemens Metternich fikk 1818 den sicilianske tittel hertug av Portella. Slektens fideikommissgods Königswart i Böhmen gikk tapt 1945, men den eier fremdeles vingodset Schloss Johannisberg i Baden-Württemberg. Slektens yngre medlemmer bærer fra 1813 prinsetittel.